نسخه اصلاحی و روز رسانی شده سامانه HESAB  تحت  Windows  در حال نهائی شدن است و از نیمه دوم اسفند ماه 97 آماده نصب روی رایانه کاربران خواهد بود . تحویل نسخه روز رسانی شده مستلزم تسویه بدهی و پرداخت  صورتحسابهای ارسالی می باشد ، لذا مقرر نمایند تا پس از واریز وجه بدهی ، تصویر فیش واریزی را به آدرس http://mjeghbaly.blog.ir  و یا  ایمیل  mjeghbaly@gmail.com  و یا ممبر mjeghbaly در تلگرام ، واتساپ یا سروش ارسال نمایند تا در کوتاهترین زمان  امکان پاسخگوئی و روز رسانی نرم افزار فراهم گردد .

                                           تیم سامانهHESAB  تحت Windows 

   اطلاع رسانی به کاربران دیگر موجب تسریع در حل مشکل آنان خواهد شد 

منبع : {{{ سامانه حسابداری شهرداریها }}} |66 - اطلاع رسانی خاص به کاربران نسخه HESAB تحت Windows
برچسب ها : رسانی ,کاربران ,نسخه